Inschrijvingsformulier  Bestelbon DVD  Bestellen foto  Uitnodiging  Catechese 25/11/08  Adventsviering 14/12/08  Catechese 20/1/09  Naamopgave 1/2/09  Catechese 17/2/09  Catechese 17/3/09  Catechese 28/4/09  1ste repetitie 19/5/09  EKviering Pinksteren 

terug

Eerste communie 2009

Verslagje van de viering

31 mei – Pinksteren. De dag kondigt zich zonnig aan. Om kwart voor elf sta ik reeds op de Grote Markt te Tienen op het ceremonieplein voor de kerk. Ik moet het parkeren van de wagens van de ouders en familie van onze 37 Eerste communicanten in goede banen leiden.

Binnen in de kerk zijn de catechisten druk in de weer met de laatste voorbereidingen. Tegen tien voor elf beginnen de eerste communicantjes toe te komen. De viering start om half twaalf maar men wil op tijd zijn, en de witte alben moeten nog nagekeken worden.

Om kwart na elf is iedereen daar en kan de groep op de Kalkmarkt naast de kerk voor de groepsfoto. Dan gaat het in processie naar de kerk om langs de hoofdingang een plechtige entree te maken.

De kerk zit afgeladen vol. Er zijn niet genoeg stoelen. Op de treden van de biechtstoelen zitten kleine kinderen. Zoveel jong volk in de kerk. Het komt niet veel meer voor.

De communicantjes in hun witte alben schitteren op deze zonnige dag.

De catechese had als thema “Op weg naar het beloofde land” en had als rode draad het verhaal van Mozes. Daarom zit in de viering een toneeltje over een televisieploeg in de woestijn die Mozes en zijn mensen interviewt bij het binnengaan van het beloofde land. Na de nieuwstune van CNN verschijnt de nieuwslezer op televisie en kondigt de rechtstreekse beelden aan van de reporter ter plaatse. Onze eigen fotografen en cameraman doen de reportage nog echter lijken.

De sfeer in de kerk is gezet en de viering loopt verder met veel enthousiasme van de communicantjes, maar ook van de andere aanwezigen.

Wanneer op het einde van de viering het traditionele liedje van het vlindertje gezongen en gefloten wordt, barst er een spontaan applaus los.

Opluchting bij de medewerkers. Morgenavond nog de dankviering en een kleine receptie in de kerk. En dan zit het werkjaar er weer op. Toch spijtig dat het weer gedaan is.

Dirk Wijnants

 

Verontschuldiging

Geachte ouders van een 1ste communicantje,

 

Ikzelf en de medewerkers willen onze verontschuldigingen aanbieden en ons distanciëren van het gedrag en de uitlatingen van de priester tijdens de 1ste communieviering. Wij waren zeer verheugd om de massale belangstelling voor deze viering en de aanwezigheid van zovele kleine en grote kinderen. Dat dit voor gevolg had dat er tijdens de viering geen absolute stilte heerste is onvermijdelijk. Was het maar elke zondag zo!

 

Wij danken u hierbij voor uw aanwezigheid en respect voor de regels ( GSM, foto's) zoals wij gevraagd hadden.

 

We hopen dat u toch genoten hebt van de viering en uw communikantje.

 

even een citaat uit de bijbel:

En zij brachten kinderen naar hem (Jezus) toe, opdat hij ze zou aanraken. En doordat de discipelen degenen die ze naar hem toe brachten met ruwe woorden bestraften, zag Jezus dat, werd boos en zei tot hen: Laat de kinderen tot mij komen, en verhinder het hen niet. Want het Koningrijk God's is voor degenen die op hen lijken. Ik zeg het u waarachtig: wie het Koningrijk God's niet ontvangt zoals een kind, die zal daar niet binnen gaan. En nadat hij hen met zijn armen omhelsd had, legde hij de handen op hen en zegende hij hen. (Marc. X, v. 13-16 )

 

Gelieve onze verontschuldigingen ook over te brengen aan uw aanwezige familie.

Dirk Wijnants

 

 

Uitnodiging

Eerste communie kan geen losstaand gebeuren zijn, geen eenmalig piekmoment. Misschien zullen wij als ouders opnieuw leren eucharistie vieren aan de hand van deze jonge kinderen.

 

Gedurende het volgende catechesejaar zullen wij immers samen met deze kinderen gaan verlangen naar het grote gebeuren, naar die unieke eucharistieviering waarin ons kind voor de eerste keer zal meezitten aan de tafel van de Heer.

 

Laten wij als ouders dan ook ingaan op deze uitnodiging om vanaf nu regelmatig samen naar de kerk te komen. Eerste Communie is een markant gebeuren, maar geen ééndagsverhaal.

 

Eerste Communie zou niet veel zin hebben als er niets op volgt, als ouders niet blijven zoeken om samen de weg te gaan van vertrouwen, leven en gemeenschap bouwen. Wanneer deze kinderen via hun ouders ervaren hoe ‘God werkt’ in het hart en de geest van de mensen, dan ervaren zij liefde en mildheid, die hen in staat stellen om met een open blik en een groot hart in de wereld van vandaag te leven.

 

Bestellen van Foto’s

Foto’s van de Eerste communieviering zijn te verkrijgen bij fotografie Eric Leyssens in de Gilainstraat 10

 

 

Bovenkant