terug

22 januari 1ste les

Vooreerst een dankjewel voor jullie begrip en geduld vandaag.
Het liep niet zo vlot als gewenst, ook voor ons een nieuwe locatie, afspraken met verschillende instanties die dan al eens mislopen...we zijn met veel verwarring en jammer genoeg ook de nodige vertraging gestart met de catechese. Daardoor was het ook bijzonder moeilijk om tijdig af te ronden.
Als catechisten waren we er niet zo gelukkig mee om op die manier met de kinderen te werken, we willen hen toch iets zinvol meegeven! Evenmin waren we er blij mee dat jullie als ouders en broertjes of zusjes in de kou stonden te wachten.
Wij hopen van harte dat het volgende maand opnieuw volgens plan verloopt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om naar de eerste communie toe te werken, willen we met de kinderen bekijken wat die eucharistieviering en de communie inhoudt.
We hebben vandaag gewerkt rond het eerste deel van de viering: 'open voor God' (de oranje blaadjes) in het boekje.
In elke viering beginnen we met een kruisteken en worden we welkom geheten.
Dan volgt er een moment van vergeving: we maken allemaal wel eens fouten, maar we zijn ook bereid het weer goed te maken! De kinderen maakten met hun stickers een 'nieuw' hart vol lieve daden.
Vervolgens zeggen we 'Eer aan God': we zijn dankbaar om alles wat we gekregen hebben, het leven, de natuur, de dieren, de zon en de sterren. Een pluim voor God dus.

Nu mogen de kinderen ook thuis aan de slag met hun boekje...
Die pluim die we aan God geven, kunnen we ook aan mensen geven die wij kennen en die goed doen en van elkaar houden. Je kind mag op p. 10 pluimen uitdelen!
Bij de hartjes op p. 8 kan je kind bedenken hoe het iets weer goed kan maken. Want ook dat is van belang in ons leven.
De belangrijkste opdracht staat p. 6: DOOPSEL.
We nodigen jullie, ouders, uit om je kind te vertellen over zijn of haar doopsel. Wanneer was dat? En waar? Heb je daar nog een foto van? Wie was er allemaal bij?...

Zo komen we tot onze uitnodiging voor de gebedsviering op zaterdag 2 februari 2013. Op dit feest van Lichtmis vieren we de naamopgave van onze communicanten en we zullen in deze viering ook vijf kinderen dopen en voor alle kinderen is er de kinderzegen.
Deze viering gaat door om 18u in de O.L.V.ten Poel-kerk op de grote markt, we vragen dat de kinderen zeker om 17.40u aanwezig zijn om onze liedjes nog eens te oefenen of een tekstje te lezen.

 

 

 

Bovenkant