terug

 

 

Eerste communie 20 september 2020

 

Kan ik me samen met mijn kind voorbereiden op de eerste communie? Ja zeker.

Bijvoorbeeld met deze 6 vragen om samen al zoekend te beantwoorden.

 Open de volgende link (5 minuten leestijd) 

Mijn kind bereidt zich voor op zijn eerste communie. En ik?

 

Hoe verloopt ook alweer een eucharistie?

Je bent uitgenodigd voor de communie van een nichtje, maar weet niet meer wat je moet zeggen of doen in de eucharistie.

Lees en je bent helemaal mee. Klik hier

 

Privacyformulier

 

Adventsviering tekst en foto’s klik hier

 

Eerste communieviering op 20 september 2020 in de H. Hartkerk  klik hier

 

 

 

Laatste update

Beste ouders,

 

Eindelijk terug nieuws over de Eerste communie.

 

De viering zal plaats vinden op

zondag 20 september om 11 uur in de H. Hart kerk (Aarschotsesteenweg 1. 3300 Tienen)

 

Dit is beslist omwille van de corona-maatregelen (meer plaats) en omwille van de moeilijkheden op de Grote Markt met de werken.

 

 

In de viering zullen alleen de ouders met de communicant en de zusjes en broertjes van het gezin toegelaten worden.

 

Daarom vragen wij u ons te laten weten wie er naar de viering gaat komen.

Dit is zeer belangrijk want indien iemand niet op de lijst staat mag hij de kerk niet binnen.

-      Ouders en plus-ouders: ..........

-      Kinderen jonger dan 12 jaar: .......

-      Kinderen ouder dan 12 jaar: .......

 

U zal in de kerk per gezin als bubbel zitten met 1,5 meter afstand van de anderen.

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor volwassenen en +12 kinderen.

Indien plus-ouders, laat iets weten, dan zullen we de beste oplossing uitzoeken.

 

Om alles goed te laten verlopen voorzien wij nog een bijeenkomst voor de ouders en communicantjes op zaterdag 12 september om 15 uur in de H. Hartkerk.

Er zal dan met de kinderen, en met de ouders indien gewild, de communie geoefend worden.

Daarom is uw aanwezigheid belangrijk, de kinderen hebben de communie nog niet geoefend.

 

Parkeren

Er is geen parking aan de kerk. Best is dat u indien mogelijk te voet naar de kerk komt.

Indien niet mogelijk zorgen wij ervoor dat de privé-parking van de Schakel, Withuisstraat 22, opengesteld wordt op 12 en 20 september. We vragen wel dat de parking snel na de bijeenkomst en de viering ontruimd wordt zodat hij terug afgesloten kan worden.

(0,2 km. Een paar minuten te voet naar de kerk)

 

Printbare tekst klik hier                                texte imprimable cliquez ici

 

Zaterdag 12/9/2020

Oudercontact met communicantje

15 u.

Zondag 20/9/2020

Eerste communieviering

11 u.

 

 

Dag lieve communicantjes

 

Het is niet weken, maar maanden geleden dat we mekaar nog zagen…

Ik hoop dat het goed gaat met ieder van jullie en met jullie familie!

 

Zondag is het Pinksteren, we gingen er een groot feest van maken voor onze jullie.

Nu dat niet kan en jullie al weken gewoon zijn aan afstandsonderwijs en voor een stukje ook online leven, kunnen wij je misschien ook met een kort filmpje/liedje en een klein berichtje laten weten dat wij aan jullie denken?

 

En dat we met het pinkstergeloof ook geloven in binnenkort weer uit ons kot komen en samen hun communie vieren!

Wat is het pinksterfeest? Klik hier

 

 

Practische punten

UW BIJDRAGE IN DE KOSTEN  25 euro: catechesewerking en foto’s van de viering. Tijdens de viering worden er foto’s gemaakt van alles wat er gebeurt in de kerk. U krijgt een link om de foto’s te downloaden in de beste kwaliteit.

U kan dit overschrijven op rekening: IBAN BE62 2307 0869 5861

t.n.v. Dirk Wijnants-1ste communie

met vermelding van de naam v/h kind 

 

TIPS  BIJEENKOMSTEN IN DE KERK OP DE GROTE MARKT: Steeds op dinsdag na school van 15.30u. tot 17u. De kinderen komen rechtstreeks van school met een rij naar de kerk. Om 17 uur worden de ouders verwacht in de kerk. We staan erop dat u de kinderen in de kerk komt afhalen en dit louter om veiligheidsredenen. Als er speciale regelingen zijn wie het kind komt afhalen of dergelijke, dan weten wij dat graag! 

Wij doen ons best stipt te eindigen. Lukt ons dat niet helemaal, probeer dan even geduld te hebben, we zijn tenslotte met uw kinderen bezig...   Anderzijds hebben we graag dat u uw kind toch rond 17 uur komt afhalen.

Kunt u er niet zijn, dan liefst verwittigen...Gsm 0497/933314 

Als u de kerk binnenkomt vooraleer de bijeenkomst gedaan is, zet u dan rustig in het midden, zodat de kinderen niet te veel afgeleid zijn

 

REPETITIES: Zelfde systeem, maar deze duren tot 17.30u. Na de laatste bijeenkomst op 26 mei worden ook de laatste praktische richtlijnen gegeven

 

 

 

Adventsviering 15 december om 11 uur

 

 Beste mama’s en papa’s

 

In onze eerste catechesebijeenkomst rond advent en uitkijken naar Kerstmis hebben we samen liedjes gezongen en een adventskrans gemaakt.

We hebben in de kring verteld dat de wereld nog altijd niet is zoals Jezus en God hem graag hebben. Advent is de tijd om weer dichter bij God en bij elkaar te gaan leven, om de wereld een beetje warmer te maken voor iedereen.

We hebben in de kring verteld over gezinnen en kinderen in armoede, ook héél dicht bij ons in Tienen. In deze periode van het jaar draait het vaak om pakjes en cadeautjes, om feesten...en dat vinden we allemaal heel fijn.

Alleen is dat niet voor alle mensen een even mooie periode, rondkomen is vaak al zo moeilijk, en dan schiet er weinig over voor extraatjes!

 

Wij willen de kinderen uitnodigen om van hun speelgoed te delen met kinderen die in armoede groot worden.

We vragen ze om een speelgoedje dat nog zo goed als nieuw is, als een mooi cadeautje in te pakken en mee te brengen naar de viering op 15 december 2019 om 11u. Zo willen we hen leren delen van de overvloed aan speelgoed die zij vaak hebben: "met dit mooie speelgoedje van mij kan ik een ander kindje héél gelukkig maken." Het komt dan misschien wel onder iemands kerstboom te liggen!

Wij doen een warme oproep om eens samen met jullie kind(eren) te kijken wat ze kunnen/willen missen?

Kijken wat nog helemaal intact is of bijna nieuw of misschien nog in de verpakking. Er een leuk cadeautje van maken… en meebrengen naar de viering waar iedereen die iets meeheeft dat in onze mand kan leggen. Schrijf je er ook nog even op of het voor een jongen/meisje is en misschien ook welke leeftijd ongeveer?
Vanuit de catechese vertrouwen we al deze geschenkjes dan toe aan “Bezorgd Om Mensen”, zij zorgen dat alles goed terecht komt.

Alvast een hartelijke dank voor jullie medewerking!

 

Wat betekent advent? Bekijk het filmpje

minder dan 1 minuut leestijd

 

 

 

 

 

Uitnodiging ouderavond op 5 november

Beste ouders,

 

Op dinsdag 5 november 2019 nodigen wij u uit op de algemene ouderavond voor de Eerste Communie. Deze heeft plaats in de kerk op de Grote Markt van 20 u. tot 21.30 uur.

 

Tijdens deze bijeenkomst vertellen we u wat de Eerste Communiecatechese voor onze parochie betekent en hoe wij met uw kind op weg gaan naar de viering op Pinksteren.

Naast alle nodige uitleg en praktische info, krijgt u van ons een memo (kalender) met daarop alle gegevens over de catechesebijeenkomsten, de repetities en de speciale vieringen.

 

We willen eveneens enkele administratieve dingen in orde brengen die avond. Zo vragen we u alvast het bedrag van € 25 als deelname in de kosten (materiaal voor de catechese, foto’s van de communieviering).

U kan dit overschrijven op rekening IBAN  BE62 2307 0869 5861

t.n.v. Dirk Wijnants-eerste communie

Delportestraat 77/1 – 3300 Tienen

met vermelding van de naam van het kind

 

U zal ook gevraagd worden een formulier in te vullen met een privacyverklaring.

 

Deze infoavond is onmisbaar om helemaal op de hoogte te zijn voor de Eerste communie van uw kind. Wij hopen dat minstens één ouder aanwezig kan zijn.

 

Wij doen ook een oproep: wie graag zou willen helpen als catechist, of met de voorbereiding van de vieringen, heten we hartelijk welkom. Het is een enige mogelijkheid om nog nauwer betrokken te worden bij de Eerste Communie van uw kind.

 

Met vriendelijke groet,

Agnes, Betty, Inge, Marleen, Ria, en Carine de catechisten

 

Dirk Wijnants

Administratie

 

 

 

PS. Indien u deze uitnodiging niet per e-mail hebt gekregen, en u heeft een e-mailadres, gelieve dit dan te laten weten aan 1stecommunie@olvtenpoel.be

 

Bovenkant

 

AANVRAAGFORMULIER INITIATIESACRAMENTEN KINDEREN MET PRIVACYVERKLARING

UITLEG

1. Dit formulier is een element van de voorbereiding op de initiatiesacramenten.

2. Tegelijk bevat dit formulier een privacyverklaring. (Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.)

3. Het formulier wordt bewaard in de parochie.

4. Pastorale verantwoordelijken worden soms geconfronteerd met een kind dat woont in een nieuw samengesteld gezin, of bij een van de ouders na een echtscheiding. Het gebeurt dat tijdens de voorbereiding spanningen aan het licht komen in verband met de toestemming van een van de natuurlijke ouders. Vanuit de Kerk moet rekening gehouden worden met de burgerlijke wetgeving omtrent de uitoefening van het ouderlijk gezag. In België oefenen beide natuurlijke ouders van een minderjarige gezamenlijk het ouderlijk gezag uit, ook al zijn ze niet gehuwd en ook al leven ze niet (meer) samen. Bij fundamentele beslissingen over de opvoeding, waaronder godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes, is de instemming nodig van beide ouders. De pastorale verantwoordelijken mogen er in principe van uitgaan dat deze instemming aanwezig is, ook als de aanvraag gebeurt door slechts één van de natuurlijke ouders van het kind. Tijdens het pastorale gesprek in voorbereiding van de Eerste communie/vormsel zullen zij de vraag stellen naar het akkoord van de afwezige partner, maar zij moeten zelf daarnaar geen onderzoek instellen.

 Tijdens de 1ste ouderavond op 5 november van 20u. tot 21.30 u. in de kerk zal u gevraagd worden dit formulier in te vullen voor de Eerste Communie. Indien er maar 1 van beide ouders aanwezig is moet de andere ouder het formulier achteraf tekenen en terug inleveren.

Op de ouderavond zullen de formulieren uitgedeeld worden. U mag natuurlijk het formulier downloaden en reeds invullen.

Zonder dit getekend formulier kan uw kind niet tot de Eerste Communie toegelaten worden.

Klik hier voor het Nederlandstalige formulier in PDF

Klik hier voor het Franstalige formulier in PDF

Bovenkant

 

 

Bovenkant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenkant