Mijn kind bereidt zich voor op zijn eerste communie. En ik?

 

 

 

Onkosten: materiaal en verzekering             + Foto's:

25 € over te schrijven naar:                         IBAN  BE62 2307 0869 5861

met vermelding van de naam van het kind

t.n.v. Dirk Wijnants-eerste communie

 

 

 

Zaterdag 26 november 2022 Eerste bijeenkomst: Advent

Foto’s Klik hier

 

Zaterdag 10 december 2022 Adventsviering

Foto’s Klik hier

 

Dinsdag 28 maart

Foto’s Klik hier

 

Dinsdag 18 april ’23

Foto’s Klik hier

 

Zaterdag 6 mei Naamopgave viering

Foto’s klik hier

 

Zaterdag 27 mei EK Viering

Foto’s klik hier

 

 

 

 

Mijn kind bereidt zich voor op zijn eerste communie. En ik?

Lieve Wouters

Lieve Wouters

Gepubliceerd op woensdag 19 april 2023 - 16:28

5 minuten leestijd

Afdrukken

 

Kan ik me samen met mijn kind voorbereiden op de eerste communie? Ja zeker. Bijvoorbeeld met deze 6 vragen om samen al zoekend te beantwoorden.

Je kind bereidt zich voor op zijn of haar eerste communie. Het zal dus voor de eerste keer deelnemen aan de eucharistie, het feest van ontmoeting met de Levende Christus. Proficiat!

Maar wat betekent dat: Christus ontmoeten in de eucharistie? Hoe gaat dat dan?

Dat is een belangrijke vraag. Hieronder reiken we 6 vragen aan om samen met je kind uit te diepen. Zo komen jullie samen tot een dieper begrip van wat er te gebeuren staat op die feestelijke dag tussen Pasen en Pinksteren.

Tip

Bespreek de vragen tijdens het avondritueel, bijvoorbeeld als je kind al in bed ligt. Je kind is op dat uur meestal heel geďnteresseerd in verhalen die de tijd rekken! ;)

#1 Ken jij het verhaal van jouw naam al?

Heb je je kind al eens het verhaal van zijn naamkeuze verteld? Zo nee, dan is het nu het goede moment! Zo ja, vertel het nog eens opnieuw. Kinderen vinden het heel fijn om te horen hoe jullie tot de keuze van hun uitverkoren naam kwamen.

Wat wilden jullie vertellen met die naamkeuze? Aan wie dachten jullie? Welke klanken vinden jullie er zo bijzonder aan en wat roepen ze op? Wat is de (mogelijk bijbelse) betekenis van de naam?

Als God iemand roept, dan noemt Hij hem of haar bij de naam.

Denk aan het roepingsverhaal van Samuël of aan Jezus die de vissers in Galilea roept. Of aan de nieuwe namen en bijnamen die een aantal leerlingen krijgen, zoals Simon Petrus. Heb jij je door God geroepen gevoeld op een bepaald moment in je leven of door het dagelijkse leven heen? Vertel erover aan elkaar.

#2 Weet je al waarom we blij zijn dat jij binnenkort ‘ja’ zegt aan Jezus?

De eerste communie is een hernieuwing van en vervolg op het doopsel. Een nieuw ja op de roep van Jezus om Hem te volgen en mee te bouwen aan zijn Kerk, zijn hemel op aarde. Hoe vertalen jullie dat naar jullie eigen leven? Waarom zeggen jullie ‘ja’ aan Jezus en hoe? Wat wil je daarvan doorgeven aan je kind en waarom?

Hoe kunnen jullie elkaar helpen om daarin een stap verder te gaan?

#3 Ken je het verhaal van het verloren schaapje al?

Waarschijnlijk heeft je kind de parabel van het verloren schaap al leren kennen in de catechese. Het is een van de mooiste verhalen die Jezus vertelt aan zijn leerlingen om uit te leggen hoe God is. Zo ja, laat je kind het verhaal dan zelf eens aan jou vertellen. Lees ook samen nog eens na in de kinderbijbel of online (Lucas 15,3-7). En dit animatiefilmpje maakt het nog levendiger.

Op wie lijken jullie in het verhaal? Voor wie zou je een goede herder kunnen zijn? Mag God jou komen bevrijden van al wat jou gevangen houdt?

#4 Weet je al waarom we de handen openvouwen voor de hostie?

 

Met open handen, de linker- in de rechter. Zo ontvangen we de communie. © Uit: 'Met Jezus aan tafel' (Halewijn)

Het sacrament van de eucharistie kan maar plaatsvinden als je je handen openvouwt om de hostie te ontvangen. Kinderen leren het goed: linkerhand in de rechter-, omhoog gehouden ter hoogte van de borst. In dat kommetje legt de priester straks het sacramentele Lichaam, de levende Christus. Een eenvoudig gebaar, van grote betekenis. Het staat voor ontvankelijkheid. Illustratie © Halewijn 

Lees ook: Kleine catechese bij de communie

Waarvoor houd ik mijn handen doorgaans open? Kinderen zullen spontaan denken aan snoepgoed of een andere verrassing. Wat betekent het dan om de hostie te ontvangen?

Op de eerste communie gaan de handen open voor de gave van het leven zelf. Het is tegelijk een opgave.

Wat hoop ik te ontvangen? Wat heb ik te geven?

#5 Weet je welk vers ik het mooiste vind in het Onzevader?

Het Onzevader is geen lang of moeilijk gebed, maar toch al een hele tekst voor kleine kinderen om uit het hoofd te leren. Laat staan om de betekenis ervan te doorgronden. Waarschijnlijk doen we dat allemaal maar gaandeweg. Overloop het gebed en sta met je kind even stil bij het vers dat jou vandaag het meeste aanspreekt.

·                 Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Misschien leerde je kind het Onzevader zingen. Sluit het avondritueel deze keer (of telkens opnieuw) samen af met dit unieke gebed.

#6 Heb ik je al verteld hoe ik Jezus probeer te volgen?

Je zal merken dat je tijdens de eucharistie meermaals uitgenodigd wordt om te gaan staan of weer te gaan zitten. Voor de communie gaan we niet alleen staan, we leggen ook een weg af: van de zitplaats naar voren, tot bij het altaar. Ook die tocht is een ritueel met diepgaande betekenis.

Van je stoel komen, is in beweging komen. Opkomen voor iets en Iemand.

De communie herbeleeft Jezus’ kruisweg, die leidt tot de overwinning van de Liefde. Waarvoor ben jij bereid uit je comfortzone te komen? Wat kunnen jullie samen doen als gezin of individueel om de eerste communie ook uit te drukken in daden van solidariteit? Waaraan zouden jullie een deel van het cadeaugeld misschien willen besteden?

 

Als jullie de nodige rust en sereniteit vinden om hierover samen uit te wisselen, zullen jullie de aanwezigheid van Gods goede Geest zeker voelen branden in je hart. Het is die Geest die de ontmoeting met Jezus levensnabij mogelijk maakt.

Dat jullie die levende Christus bewust mogen ontvangen in de eucharistie!

 

 

 

 

 

 

 

Bovenkant