De Goede Week: 24 maart Palmzondag tot 31 maart Pasen

 

De Goede week printversie klik hier

 

                         De Goede Week is een bijzondere tijd in het christelijke geloof waarin we het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus herdenken. Laten we deze week voor kinderen op een toegankelijke manier verkennen:

 

 

 

 

 

 

1.   Palmzondag: Op deze dag herdenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Mensen juichten “Hosanna!” terwijl Hij op een ezel reed. Een mooi ritueel is om als gezin thuis een palmtakje achter een kruis te bevestigen als eerbetoon aan Jezus. Bid daarbij voor Gods zegen.

 

 

 

 

 

 

2.   Witte Donderdag: Jezus vierde het Laatste Avondmaal met Zijn apostelen. Hij gaf ons de H. Eucharistie, waarbij Hij zei: “Dit is Mijn Lichaam, dat voor jullie gegeven wordt.” Een moment om stil te staan bij Zijn offer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Goede Vrijdag: Op deze dag herdenken we het lijden en sterven van Jezus aan het kruis. We denken aan Zijn gehoorzaamheid en de betekenis van Zijn offer voor ons.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Stille Zaterdag en Pasen: Op Stille Zaterdag wachten we in stilte op de Verrijzenis van de Heer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Op Paasmorgen ontdekken we dat Jezus is opgestaan! Een engel verkondigt: “Die gij zoekt, is verrezen!” We vieren de overwinning van het leven over de dood.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip voor thuis:

Maak een gebedshoekje of een klein tafeltje waar je de Goede Week visueel voor de kinderen uitbeeldt. Leg voorwerpen bij het kruis die te maken hebben met de laatste dagen van Jezus’ leven, zoals brood en druiven voor het Laatste Avondmaal, een doornenkroon en spijkers voor de kruisweg, en wat stenen van het graf. Voeg een Bijbelvers toe, zoals Filippenzen

2:8-9: “Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood, tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend die boven alle namen is.”

Bvb.    

 

 

 

 

 

Klik hier voor de printversie

 

- De palmtakken staan voor Palmzondag, de dag dat Jezus triomfantelijk Jeruzalem binnenreed op een ezel, en toegejuicht werd door de menigte die met palmtakken zwaaide.

- Het brood en de wijn staan voor Witte donderdag, de dag dat Jezus het Laatste Avondmaal vierde met zijn apostelen, en het sacrament van de eucharistie instelde.

- Het houten kruis staat voor het lijden en de dood van Jezus Christus op Goede Vrijdag.

- Het witte laken staat voor zijn zuiverheid en onschuld, en ook voor het lege graf waar hij uit opstond op Pasen.

- De kaarsen staan voor het licht van Christus, dat de duisternis van de zonde en de dood overwint. Ze staan ook voor het Paasvuur, dat op de avond voor Pasen wordt aangestoken om de verrijzenis aan te kondigen.

- De paaseieren staan voor het nieuwe leven dat Jezus schenkt aan degenen die in hem geloven. Ze staan ook voor de vreugde en het feest van Pasen, de belangrijkste dag van het kerkelijk jaar.

 

 

 

 

 

 

 

Bovenkant