terug

 

Op vrijdag 14 augustus 2009 om 19.30u. vierden wij Maria Hemelvaart in de O.-L.-Vrouw-ten-Poel kerk in Tienen. Zoals jaarlijks gingen wij aansluitend op de eucharistieviering in processie biddend en zingend met kaarsen en het beeld van Maria langs enkele straten in Tienen. Het traject dat wij dit jaar volgden was: Kerk-Nieuwstraat-Veldbornestraat-Alexianenweg-Academiestraat- Grote Markt – Ceremonieplein – Kerk

Zoals ieder jaar was er een volle kerk komen opdagen om mee het feest van onze Hemelse Moeder, patrones van onze parochie te vieren. Na de processie bood de parochie een hapje en een drankje aan achterin de kerk. Het werd een gezellig samenzijn. Ik denk dat Maria goedkeurend glimlacht vanuit de hemel.

Wilt u nog iets meer doen, drager van het beeld, een lantaarn of een vlag dan bent u welkom bij ons.

Ik doe hierbij een oproep naar mensen die willen mee het beeld dragen. Hoe meer dragers, hoe meer we kunnen afwisselen onderweg. Als er genoeg dragers zijn kunnen er ook lantarens of vlaggen meegaan in de processie. Geïnteresseerd: klik hier

FOTOREPORTAGE

 

15 augustus is één van de oudste Maria-feesten. Het herdenkt het levenseinde van Maria.

 

MET LICHAAM EN ZIEL

Maria-Tenhemelopneming is in de RK Kerk en in de Oosters-Orthodoxe kerken de feestdag dat Maria met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen.

Over het overlijden en vervolgens met lichaam en ziel opgenomen worden in de hemel van Maria bestaan verschillende versies. Maria moet ergens tussen 36 en 50 n.Chr. zijn overleden in Jeruzalem of Efeze (Turkije). Hierbij zouden alle apostelen aanwezig zijn behalve Thomas. Toen Thomas aankwam was Maria's lichaam al begraven, maar om haar eer te bewijzen bezocht Thomas in zijn eentje haar graf. Volgens de traditie zou Thomas toen de tenhemelopneming van Maria hebben gezien. Daarbij zou hij van Maria haar gordel hebben gekregen.
De overige apostelen geloofden dit niet totdat hij hen de gordel toonde en het lege graf. Een opmerkelijke omkering van de situatie toen Thomas als enige apostel aanvankelijk niet geloofde in de verrezen Christus!

 

DOGMA

Tijdens het eerste Vaticaans concilie (1869-1870) hadden 200 bisschoppen om de dogmatische definitie van de lichamelijke tenhemelopneming van Maria gevraagd. In 1950 kondigde Paus Pius XII officieel het dogma fidei van de Tenhemelopneming af en bevestigde het in de Apostolische Constitutie Munificentissimus Deus. Echter, het geloof dat Maria in de hemel is en daar onze voorspreekster is, bestaat al vele eeuwen. In de 6e eeuw is het feest Maria Tenhemelopneming in Byzantium ingevoerd en wel op 15 augustus. Op die datum werd tot die tijd de kerkwijding van een Mariabasiliek tussen Bethlehem en Jeruzalem gevierd. Paus Sergius I nam het feest over in de zevende eeuw.

 

VOLKSTRADITIES

Maria Hemelvaart is een feestelijke vrije dag en staat in het teken van de Mariadevotie en de oogst. Uit dankbaarheid voor de goede oogst trokken vele mensen naar de verschillende Mariaheiligdommen. De dag wordt ook wel 'Hoog Lieve Vrouwendag genoemd als start van een devotionele tijd tot 8 september, het feest van Mariageboorte, de 'Lage Lieve Vrouwendag'. In deze periode is de natuur ons goed gezind, vertelt de overlevering. Giftige dieren hebben hun gif verloren en bloemen en kruiden hebben een bijzondere geneeskrachtige werking.

 

KRUIDWIS

Voor de Hoogmis werden de bloemen en kruiden daarom gezegend. De zegening van de kruidwis behoort tot de kerkelijke zegeningen. In gebed wordt gevraagd dat de kruiden en vruchten tot voedsel en geneesmiddel mogen dienen voor mens en dier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenkant