Light a Candle & Taizégebed

8 december, van 17.30 u. tot 20 u. in Onze-Lieve-Vrouw ten Poelkerk

Samen met de kerkgemeenschap van Tienen en de Broeders Alexianen organiseert IJD-Jongerenpastoraal “Light A Candle – Taizégebed” op donderdag 8 december aan de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ten Poel te Tienen. 

 Van 17.30 u. tot 19 u. is er Light A Candle. Dit initiatief maakt duidelijk dat het ‘licht’ en de ‘warmte’ die wij krijgen, moeten worden doorgeven zodat iedereen ‘licht’ kan zijn en ’warmte’ kan ervaren. Daarom zullen op het plein van de Grote Markt een paar mensen tussen 17.30 u. en 19 u. andere mensen uitnodigen om een kaarsje aan te steken voor deze boodschap en voor hun persoonlijke intenties. De kaarsen staan daarna op het plein voor de kerk of in de kerk. De mensen kunnen het kaarsje ook mee naar huis nemen om thuis te branden. Er worden intentiebriefjes voorzien voor mensen die hun intenties willen opschrijven zodat we ervoor kunnen bidden.

 Vanaf 19 u. tot 20 u. volgt een Taizéviering. Dit wordt een inspirerend uur met Taizéliederen, muziek en bezinning. Wij hebben Mgr. Luc Van Looy uitgenodigd om samen met ons even stil te staan bij de tijd die ons voorbereid op Kerstmis (Adventstijd).

 Deze viering is van ons, door ons, en voor ons allemaal. Alle hulp (muziek, zang, lector, enz.) is welkom, maar meer dan dat is iedereen welkom om een kaarsje aan te steken, mee te bidden, mee te zingen en elkaar te ontmoeten in een geest van vriendschap met een glaasje na de viering. Graag tot dan!

Donderdag 8 december werd in de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Poel een wel heel bijzondere avond georganiseerd. Het was een prachtige avond met volwassenen en kinderen die buiten of in de kerk een kaarsje kwamen aansteken voor de vrede of een andere persoonlijke intentie. Om 19 u. begon dan een Taizé-viering met stemmige muziek, gebed, bezinning en een overweging van Monseigneur Van Looy.

 

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we straks voor het eerst sinds lange tijd weer gewoon kerstmis vieren, ook in de kerk. Afgelopen jaren was dat niet mogelijk vanwege corona. We hopen dat de coronacrisis eindelijk is overwonnen. Dit betekent niet dat kerstavond helemaal onbekommerd zal zijn. De vrede is in Europa verstoord en door de hoge energieprijzen en andere prijsstijgingen hebben mensen het moeilijk. Toch werd licht aangestoken op 8 december (hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen). Dat sluit ook een beetje aan op de échte kerstgedachte: warmte en licht moeten van binnenuit komen. Een mooi thema voor het komende jaar. Op het eind van de avond brandden er vele kaarsjes van mensen die in de kerk geweest zijn. Die vlammetjes verwijzen naar Jezus Christus die van Zichzelf gezegd heeft dat Hij een Licht is voor de wereld. Moge dat licht ook in onszelf branden en groeien.

 

Een bijzonder woord van dank voor al die mensen die deze prachtige avond mogelijk maakten!

Pastoor Karel Loodts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenkant