MARIAKAPELLETJES IN HAKENDOVER

 

 

 

 

 

 

Gebed tot Maria

 

Maria, U bent de Moeder van Jezus.

Het lijden van uw lieve Zoon,

hebt U met pijn in uw hart gedragen.

U weet wat lijden is.

 

Ik kom tot U, Maria,

met het lijden en de pijn

van zo vele zieke mensen,

eenzame, verlaten mensen.

Lijden van moeders om hun kinderen

en allen die hen dierbaar zijn.

In onze onmacht komen wij naar U toe,

wij mogen naar U opzien.

Uw lieve glimlach bemoedigt ons,

en wij vertrouwen op U.

 

Bid voor ieder van ons,

en laat ons niet moedeloos worden,

maar met vertrouwen ons kruis dragen,

uit liefde voor Jezus, uw Zoon.

Maria, help ons. Wij geloven in U.

Uw moederhart is zo groot

dat u de hele mensheid opneemt in uw liefde.

Wij vragen uw moederlijke zegen.

Sta ons bij, elke dag van ons leven, tot in eeuwigheid.

Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenkant