De gerenoveerde Mariagrot van O.L.V.-ten-Poel

 

 

DSCN8048

 

 

DSCN8047

 

DSCN8027

 

DSCN8030

 

DSCN8029

 

DSCN8031

 

DSCN8033

 

Bidden we het “Angelus (Domini)” of “de Engel des Heren”

 

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;

En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.

Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen

en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars,

nu en in het uur van onze dood. Amen.

Zie de Dienstmaagd des Heren;

Mij geschiede naar uw woord.

Wees gegroet...

En het Woord is vlees geworden;

En Het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet...

Bid voor ons, Heilige Moeder Gods,

- opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.

Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel

de menswording van Christus uw Zoon leren kennen.

Wij bidden U, stort uw genade in onze harten,

Opdat wij door Zijn lijden en kruis gebracht worden

tot de heerlijkheid van de verrijzenis.

Door Christus, onze Heer.

Amen.

 

The Angelus, sung by the Daughters of Mary in Latin

http://www.daughtersofmary.net/music.php

 

Angelus Domini nuntiavit Mariae

Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria, Gratia plena,

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus

et benedictus Fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

Ora pro nobis peccatoribus

Nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ecce, Ancilla Domini.

Fiat mihi secundum verbum Tuum.

Ave Maria...

Et Verbum caro factum est

Et habitavit in nobis.

Ave Maria...

Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,

ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus. Gratiam Tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde,

ut, qui angelo nuntiante, Christi, Filii Tui, incarnationem cognovimus,

per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur.

Per eundem Christum, Dominum nostrum.

Amen.

 

 

Oorspronkelijk was deze kerk een bedevaartskapel, gebouwd ter ere van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poel. Het miraculeuze beeld, van de hand van Walter Pans, bevindt zich nu boven het hoogaltaar.

 De kerk werd beheerd door een Broederschap en gedurende 3 eeuwen was het een belangrijk bedevaartsoord dat zelfs als einddoel van een strafbedevaart gekozen werd. Deze vermaardheid brokkelde af ten voordele van het Maria oord van Scherpenheuvel.

Toch worden het “grotteke” en de kerk nog dagelijks door tientallen mensen bezocht en worden er vele kaarsjes gebrand en is deze volksdevotie tot vandaag levend en bloeiend.

 

Bovenkant