Meimaand 2020

 

 

 

Meimaand, Mariamaand. Start ook van de vele kleine en grote bedevaarten naar die plaatsen waar Maria op een bijzondere wijze moeder wil zijn van ons allen.

Gezegende Vrouw, moeder van Christus, moeder van de mensen.

Uit de vele namen waarmee we Maria aanspreken is zeker de "gezegende" één van de meest veelzijdige. "Wees gegroet Maria, Vol van genade, Gezegend zij Gij...." Een van de oudste afbeeldingen van Maria is deze met open armen, een biddende, zich openstellende vrouw, die smeekt en bid: ‘scheur uw hemel open en daal neer’. En God in zijn oneindige barmhartigheid met de mens wil binnen treden in die wereld van mensen dankzij het ‘fiat’ van Maria: “Zie de dienstmaagd des Heren”. In haar mag geschiede wat God alleen vermag,. "In Hem is onze redding verzekerd".

Kerstmis: Maria wordt moeder, niet enkel van de mens Jezus maar van God zelf: "Moeder Gods" (het feest dat we vieren op 1 januari ): Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen omdat God zelf door uw ja woord tot ons is mogen komen. God’s Geest is over u gekomen en heeft zich aanwezig gesteld. Uw maagdelijkheid heb je niet moeten prijsgeven om God in zijn totaliteit tot ons te laten komen, Hij is het die van boven af onze nood heeft bemerkt en messiaans, d.w.z. verlossend; aanwezig is willen komen in onze menselijke wereld

. (Het feest van de aankondiging vieren we op 25 maart).

Voor ons is niet alleen het voorbeeld van Maria een appèl tot totale gegevenheid in vrijheid, maar het toont ons ook dat we onze redding te danken hebben aan een vrije maar totale gegevenheid van God zelf in zijn Zoon.

Gezegend zijt Gij, onbevlekte: God heeft in de aanvang van uw leven de verlossing reeds bewerkt waarop wij hopen. Pius IX formuleerde het als volgt: "Door een bijzondere genadegave en voorrecht van de almachtige God en met het oog op de verdiensten van Jezus Christus, de verlosser van het menselijk geslacht, bleef Maria gespaard van elke smet van de erfzonde (dit vieren we op 8 december). "Verheug u begenadigde" die zuiver beeld zijt van uw zoon en schepper. U die al binnen gevoerd zijt met lichaam en ziel in de vreugde van hen die gered zijn. (15 augustus, Hemelvaart van Maria) Gij die uw redding reeds bereikt hebt. Bid voor ons .....

 

Maria, Moeder Gods, altijd maagd, onbevlekt ontvangen en ten Hemel opgenomen.

De gezegende, meest begenadigde, elk van de Dogma's over Maria zijn dynamische realiteiten die Christus en zijn verlossingswerk in het centrum zetten. Jezus is God zelf die mens is zoals wij, God komt aanwezig als de Messias, de verlosser, Hij bewerkt een radicaal nieuw begin met het oog op onze redding.

Vandaag nog geen grote bedevaarten, maar we kunnen wel ons keren tot haar. Op elk moment van de dag mogen we haar groeten en noemen: “wees gegroet, gezegende onder de vrouwen.

 

Vrede en alle goeds

Diaken Jan