terug

 

 

 

Uitnodiging Kaarsenprocessie

 

Op 14 augustus om 19.30 uur vieren wij Maria Hemelvaart in de O.-L.-Vrouw-ten-Poelkerk in Tienen. Jaarlijks gaan wij aansluitend op de eucharistieviering in processie biddend en zingend met kaarsen en het beeld van Maria langs enkele straten in Tienen. Het traject dat wij dit jaar volgen is: Kerk - Grote Markt Ceremonieplein Nieuwstraat - OLV-Broedersstraat Kapelstraat Donystraat Oorlogsvrijwilligersstraat Eeuwfeeststraat Veldbornstraat Alexianenweg Academiestraat Grotteke - Grote Markt Ceremonieplein - Kerk

Na de processie biedt de parochie een hapje en een drankje aan achterin de kerk. Wilt u nog iets meer doen: dragen van het beeld, een lantaarn of een vlag, dan bent u welkom bij ons.

 

MARIA-TENHEMELOPNEMING is in de Rooms-Katholieke Kerk en in de Orthodoxe kerken de feestdag dat Maria met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen.

Over het overlijden en vervolgens met lichaam en ziel opgenomen worden in de hemel van Maria bestaan verschillende versies. Maria moet ergens tussen 36 en 50 na Chr. zijn overleden in Jeruzalem of Efeze (Turkije). Hierbij zouden alle apostelen aanwezig zijn behalve Thomas. Toen Thomas aankwam was Maria's lichaam al begraven, maar om haar eer te bewijzen bezocht Thomas in zijn eentje haar graf. Volgens de traditie zou Thomas toen de tenhemelopneming van Maria hebben gezien. Daarbij zou hij van Maria haar gordel hebben gekregen.

De overige apostelen geloofden dit niet totdat hij hen de gordel toonde en het lege graf. Een opmerkelijke omkering van de situatie toen Thomas als enige apostel aanvankelijk niet geloofde in de verrezen Christus!

 

VOLKSTRADITIES

 

 

Maria-Hemelvaart is een feestelijke vrije dag en staat in het teken van de Mariadevotie en de oogst. Uit dankbaarheid voor de goede oogst trokken vele mensen naar de verschillende Mariaheiligdommen. De dag wordt ook wel 'Hoog Lieve Vrouwendag' genoemd als start van een devotionele tijd tot 8 september, het feest van Mariageboorte, de 'Lage Lieve Vrouwendag'. In deze periode is de natuur ons goed gezind, vertelt de overlevering. Giftige dieren hebben hun gif verloren en bloemen en kruiden hebben een bijzondere geneeskrachtige werking.

 

 

PARCOURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenkant