Kaarsenprocessie 15 augustus 2012

O.-L.-Vrouw-ten-Poel Tienen

Op dinsdag 14 augustus om 19.30u. vierden wij Maria Hemelvaart in de O.-L.-Vrouw-ten-Poelkerk in Tienen. Zoals jaarlijks gingen wij aansluitend op de eucharistieviering in processie biddend en zingend met kaarsen en het beeld van Maria langs enkele straten in Tienen. Het traject dat wij dit jaar volgden was: kerk-Ceremonieplein-Broekstraat-Avendorenstraat-Verlatstraat-Violetstraat-Delportestraat-Dr. Geensstraat-Ceremonieplein-kerk.

Na de processie werd er door de parochie een receptie aangeboden in de kerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenkant