Kaarsenprocessie 2013

Op woensdag 14 augustus om 19 u. vierden wij Maria tenhemelopneming in de O.-L.-Vrouw-ten-Poelkerk in Tienen. Zoals jaarlijks gingen wij aansluitend op de eucharistieviering in processie biddend en zingend met kaarsen en het beeld van Maria langs enkele straten in Tienen. Het traject dat wij dit jaar volgden was: kerk Ceremonieplein - Nieuwstraat - OLV-Broedersstraat Kapelstraat Donystraat Oorlogsvrijwilligersstraat Eeuwfeeststraat Veldbornstraat Alexianenweg Academiestraat Gilainstraat Heldensquare Ceremonieplein - kerk.

Na de processie bood de parochie een hapje en een drankje aan achterin de kerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenkant