terug

RODE KRUIS

Eerste woensdag van de maand in Schakel bloedinzameling van 18 u. tot 20.30 u.

Uitgezonderd januari, april, juli, oktober

Je bent van harte welkom.

Withuisstraat 22

3300 Tienen

(gps coördinaten: Lat/Lng: 50.8114042, 4.9253247)

Info: bloed@rodekruis.be  of 0800/77700

www.bloedgevendoetleven.be

Indien u ons wilt steunen  Klik hier

 

 

Woensdag 3 juni 2020

18.00 u.

20.30 u.

Woensdag 5 augustus 2020

18.00 u.

20.30 u.

Woensdag 2 september 2020

18.00 u.

20.30 u.

Woensdag 4 november 2020

18.00 u.

20.30 u.

Woensdag 2 december 2020

18.00 u.

20.30 u.

Woensdag 3 februari 2021

18.00 u.

20.30 u.

Woensdag 3 maart 2021

18.00 u.

20.30 u.

Woensdag 5 mei 2021

18.00 u.

20.30 u.

Woensdag 2 juni 2021

18.00 u.

20.30 u.

Woensdag 4 augustus 2021

18.00 u.

20.30 u.

Woensdag 1 september 2021

18.00 u.

20.30 u.

Woensdag 3 november 2021

18.00 u.

20.30 u.

Woensdag 1 december 2021

18.00 u.

20.30 u.

 

 

 

 

Campagne voeren buiten normale campagnetijd?

Hoe Broederlijk Delen zijn campagne na de coronacrisis en dus buiten de 'gewone campagnetijd' terug kan oppakken, wordt momenteel onderzocht. Verschillende scholen en vrijwilligersgroepen lieten al weten dat ze hun campagneactiviteiten niet zomaar afschaffen maar op een latere datum opnieuw willen oppakken. De solidariteit wordt niet geannuleerd. Ondertussen roept de ngo haar achterban op tot grote creativiteit en nodigt hen uit alsnog te steunen via overschrijving. "Stort het geld dat je anders zou uitgeven aan een Koffiestop of Culinair Solidair op onze rekening. Zo kunnen wij na de coronacrisis de solidariteit met onze partners in het Zuiden voortzetten. Dankjewel hiervoor. Delen doet goed. Ook met het Zuiden", aldus Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen.

 

 

Stuur je oma en opa een krantje!

Genscom roept granniedays.be in het leven om de (groot)ouders een gepersonaliseerd krantje te bezorgen!

De voorbije dagen zijn heel wat burgerinitiatieven ontstaan om de coronacrisis door te komen. Ook Genscom en Happiedays dragen graag hun steentje bij. Zo hebben we, zolang de quarantaine loopt, granniedays.be opgestart. Met dit initiatief kan je in een handige tool een krantje maken voor je (groot)ouders in het woonzorgcentrum.

Door onze nauwe contacten met de woonzorgcentra leven we heel erg mee met het personeel, de bewoners en hun familie. We weten hoe belangrijk de familiale contacten zijn voor de bewoners. Het is voor velen het hoogtepunt van de dag of van de week. Maar ook voor de familie is dit een groot gemis. Om dit leed te verzachten, bieden we de familie nu de mogelijkheid om een krantje te maken voor hun familielid in het woonzorgcentrum en dit voor slechts 4 euro inclusief verzending.

Deze site is enkel bedoeld om familieleden te ondersteunen die een bewoner hebben in een serviceflat of een woonzorgcentrum. Voor alle andere gelegenheden verwijzen we graag door naar Happiedays.be.

We hopen dat we met dit initiatief de quarantainemaatregelen voor de bewoners in het woonzorgcentrum wat draaglijker kunnen maken en dat hun gepersonaliseerd krantje een lichtpuntje kan zijn in deze tijd!

 

Voor verdere inlichtingen:

 

Koenraad Coppens

Genscom nv

Koenraad.coppens@genscom.be

0486/417602

 

 

 

SPACE FOR GRACE: VAN INNOVATIE NAAR VITALITEIT

Luide oproep om innovatieve projecten in te dienen

Het IPB doet, onder de noemer Space for Grace, een projectoproep om innovatieve/creatieve/ experimentele/… ideeën op het spoor te komen. Een cruciale voorwaarde is dat het projecten zijn die een boost kunnen geven aan de vitaliteit van de lokale geloofsgemeenschap. Dit kan in verschillende domeinen: diaconie en engagement in de samenleving; geloofsverkondiging of gemeenschapsopbouw; maar ook in communicatie, vrijwilligersbeleid of strategische planning.

Het uiteindelijke doel is om te weten te komen hoe we de vitaliteit van geloofsgemeenschappen anno 2020 kunnen verhogen. Welke vernieuwende methodieken, projecten of recepten zijn succesvol, om op een hedendaagse manier een geloofsgemeenschap te vormen? Een gemeenschap die verbonden is met de samenleving, en die in dat geseculariseerde landschap een unieke plaats inneemt. Een gemeenschap waar mensen zich thuis mogen voelen en tegelijk opgeroepen worden om zich met het lot van anderen in te laten.

 

Ondersteuning met expertise, uitwisseling én budget

Met de projectoproep, gedurende enkele jaren herhaald, worden jaarlijks een tiental boeiende ideeën van lokale geloofsgemeenschappen geselecteerd. De betrokkenen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een ‘learning community’ om ervaringen uit te wisselen en expertise te delen. De geselecteerde projecten kunnen ook een stevige financiële ondersteuning krijgen. Denk maar aan de opstartkost voor een ‘ecclesiopreneurship’-project, de kosten voor een hedendaagse communicatiestrategie, een freelance-medewerker voor een ketenzorgproject, een screening om je geloofsgemeenschap ‘Laudato-Si-proof’ te maken, een geloofscommunicatieproject met hedendaagse kunstenaars…

Op de website www.gelovenbeweegt.be is alvast de tekst van de projectaanvraag te vinden. Zeer binnenkort is het formulier om te kandideren digitaal invulbaar. De projectcoördinator brengt geïnteresseerden daarvan graag op de hoogte. De deadline is 15 januari 2020.

 

Het IPB als innovatieplatform

Het IPB wordt zo in Vlaanderen het innovatieplatform voor levende geloofsgemeenschappen en schrijft een volgend hoofdstuk aan het verhaal dat in 2015 gestart is met het onderzoek naar ‘levende geloofsgemeenschappen’. Het IPB peilde daarmee naar de feitelijke en de wenselijke situatie van geloofsgemeenschappen in Vlaanderen. Ondertussen zijn we vier jaar verder. Het kerklandschap verandert snel. Veel parochies zijn ondertussen opgegaan in grotere pastorale eenheden. Dit noodzakelijke herstructureringsproces heeft tijd en energie gekost. Nu dit grotendeels achter ons ligt, verschijnt opnieuw de uitdaging om naar de toekomst te kijken, en om ons af te vragen welk soort geloofsgemeenschap we willen zijn?

 

Wat gaat dit innovatieplatform precies doen?

Met de oproep wil het IPB vernieuwende ideeën op het spoor komen die – om het met het onderzoek uit 2015 te zeggen – de feitelijke situatie van de geloofsgemeenschap dichter bij de wenselijke situatie brengen. Vanop het innovatieplatform willen we toekomstgerichte en positieve impulsen geven aan lokale geloofsgemeenschappen, om met innoverende projecten te gaan experimenteren.

 

Samenwerking als succesfactor

Om dit innovatieplatform succesvol uit te bouwen, werkt het IPB samen met verschillende partners. Het Academisch Centrum voor Praktische Theologie van de KU Leuven wordt een belangrijke partner voor de learning community, maar ook voor het peilen naar wat werkt en wat niet. Ieder geselecteerd project zal dus nauwgezet opgevolgd worden. Hefboom vzw wordt de partner voor de financiële knowhow, opvolging en rapportering. En Porticus België is als filantropische stichting op twee manieren betrokken, ten eerste als verstrekker van de noodzakelijke financiële middelen, en ten tweede als internationale partner, want dit innovatieproject wordt ook in Nederland en in Duitsland ontwikkeld. Er zal in de toekomst dus ook internationaal uitgewisseld worden.

Samenwerking is dus een eerste cruciale succesfactor. Een andere succesfactor is de creativiteit en de inventiviteit van lokale geloofsgemeenschappen, om interessante en beloftevolle ideeën te ontwikkelen en ermee aan de slag te gaan.

Voor meer informatie: info@gelovenbeweegt.be

Raf Lust, projectcoördinator Tel. 0032 479 299 312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenkant