Het Parochiecentrum "PC De Brug": Even een stukje geschiedenis.

 

Aan de zuidkant van de Oudevestenstraat grensden in de 17de eeuw de grote hovingen van het Klein Hert, de Kruiwagen, het klooster van Ramejen en de Beckerie.

Aan de noordkant stonden rond 1550 enkele huizen op de beide hoeken.

Deze werden door de nonnen van Kabbeek ingekocht en afgebroken. Na de verbreding van de straat werd de boomgaard verkaveld in 15 stukken. De eerste gebouwen verschenen pas na 1802.

We beginnen aan de linker hoek, eertijds gevormd door het Kattestraatje en de Oudevestenstraat. In 1566 lag hier een erf daer twee caducke huyskens op stonden. Langs de Kattestraat kon men gemakkelijk doordringen tot in het klooster. Hierdoor waren de zusters van Kabbeek altijt ontvnjt geweest. Dit waren ze nog in 1566. Toen in den schoonen daeghen enkele wereldlijke personen tot aan hun refter waren gewandeld, nyet sonder groet perijckel ende schandae/ van die religieusen, was de maat vol. De zusters zonden een vertoogschrift naar 's lands bestuur om de twee kaduke huiskens te mogen inkopen. Koning Filips II gaf de toestemming, op voorwaarde dat de zusters "tot sieraad van de stad" op deze plaats een poort zouden bouwen. Ook bleef de grond het voorwerp van schot ende loth, wat betekent dat ze verder de grondbelasting moesten betalen. Na de afbraak van de twee huizen bouwden de nonnen op deze plaats de "boomgaardpoort".

Op dezelfde hoek stond tot vroeger de grote garage van Debroe. Nu is het een parking.

In de Oudevestenstraat nr. 6 vinden we thans het Parochiecentrum. Dit gebouw heeft twee verschillende gevels, die wijzen op twee afzonderlijke percelen, namelijk G 38 en G 37 In de gevel van G 37 staat een Lieve Vrouwbeeld. Beide panden waren na 1802 eigendom van Corneille Janssens de oude. Deze werd rond 1834 opgevolgd door zijn weduwe, met als beroep rentenierster. Daarna volgt, van 1837 tot na 1860, bankier Charles-Celestin Tremouroux. Tot het Parochiecentrum hoort ook de boomgaard van het voormalige Kabbeekklooster, met het nummer G 23, palend aan het Atheneum. Op deze boomgaard stond in de l6de eeuw een rente van drie halsters erwten, te betalen aan de opzichter van het Sint­Laureisgasthuis om potage voor den armen te makene. Thans is de boomgaard omgevormd tot een speelplein met een voetbalveld.

 

De vorige eigenaars van het parochiecentrum waren de zusters Annunciaten. Daarom even schetsen hoe zij hier terecht gekomen zijn.

We beginnen in de 17de eeuw.

De Sint-Jakobskapel (Waaiberg) werd in 1627 afgestaan aan de Annunciaten. Deze kloosterorde ontstond rond 1500. Op 19 maart 1628 kreeg de orde de toestemming tot het aankopen van "drij dagwant" land nabij de genoemde kapel. Op deze grond werd met de bouw van het klooster begonnen. Op 1 april 1629 nam de nieuwe kloostergemeente haar intrek in de nieuwe gebouwen onder leiding van zuster Anna Wielandt. In 1635 werd het leeggeplunderd tijdens de verwoesting van Tienen. Bedreigd met afschaffing door Jozef II, de keizer-koster bleef het klooster bestaan als school voor meisjes. Het werd opgeheven door de Fransen op 23 september 1796 en  op 15 mei 1798 in openbare veiling verkocht aan geneesheer Antoon Meys. De zusters verbleven nog een tijd in de Minderbroedersstraat, daarna in hun oud klooster, ook in de Broekstraat (1823) en ten slotte in de Oudevestenstraat (1919).

(uit: „Tiense plaatsnamen 2” van Dr. Paul Kempeneers)

 

Gebouwen aan de straatkant: Het eerste gedeelte met de inrij en het café dateert van rond 1840 en bestond uit de koetsinrij, hall, kapel en eetzaal der zusters.

Het tweede gedeelte dateert van rond 1928 bestond uit 2 spreekkamers, keuken en achterkeuken.

In 1966 verkochten de zusters Annunciaten het klooster en schoolgebouw en aanhorigheden aan de Kerkfabriek van O.-L.-VROUW-ten-POEL.

De bedoeling was er catecheselokalen en een priesterwoning in te richten. De overige delen zouden kunnen verhuurd worden. Hieruit ontstond het parochiecentrum.

 

Aan deze geschiedenis komt een einde nu de kerkfabriek Sint Germanus beslist heeft deze site te verkopen aan een projectontwikkelaar om er appartementen op te bouwen. Op 31 december 2017 valt definitief het doek over het parochiecentrum en de zorg voor de vele verenigingen en de catechese.

Weer een stukje geschiedenis en gemeenschapsvorming dat opgeofferd wordt in onze stad.

 

 

Bovenkant