terug

 

 

EERSTE COMMUNIE IN DE O.L.V. TEN POELKERK OP PINKSTEREN 2019

Zoals de traditie het voorschrijft verzamelen de eerste communicantjes op Pinksteren op het Ceremonieplein van de Grote Markt. De families worden in de kerk door catechisten naar hun plaats geleid, terwijl de communicantjes mekaar terugzien in de sacristie. Daar leren ze nog snel een liedje voor Vaderdag, door onze huiscomponist Herman gecreëerd. Dan gaan ze in rij, met een witte roos voor de fotoshoot aan het monument op de Kalkmarkt. Van waar ze plechtig langs de middenpoort de kerk binnenkomen. Ze nemen plaats voor het altaar om vol enthousiasme te vieren dat ze voor de eerste maal Jezus mogen ontvangen. Na een jaar catechese is dit de bekroning. Er wordt gezongen, tekstjes voorgelezen, de bijbel plechtig naar het altaar begeleid met de mooie flambeeuwen van onze kerk, met priester Wim gepraat, de gaven van brood en wijn aangebracht.

Dan is het belangrijkste moment gekomen: de eerste communie. Ingetogen gaan ze een voor een naar priester Wim. Wat een plechtig moment. Na het vormen van een grote kring rond het altaar voor het Onze Vader is stilaan het moment gekomen van de “grande finale”. We schuiven het altaar naar achter en vormen een koor op de trappen. Eerst brengen ze nog het liedje voor papa’s en dan wordt met veel enthousiasme hun eerste communieliedje “Een duim voor jou, een duim voor mij, een duim voor Jezus er nog bij!” gezongen.

Jezus was in ons midden. Wij keren naar huis terug vol van vreugde en dank. Wij mochten dankzij Hem nieuwe mensen worden. Zo kunnen we verder bouwen aan Gods droom van vrede en geluk.

 

Dank u wel, priester Wim voor de fijne dingen die we samen met u mochten beleven in deze viering.

Dank u wel, juf Agnes, juf Betty, juf Carine, juf Inge, juf Marleen, juf Lieve, juf Ria en juf Tine voor de goede voorbereiding op deze mooie dag.

Dank u wel, Hans, Herman en Tarissa voor de muzikale begeleiding op ons feest!

Dank u wel, Dirk voor alle ondersteunende werk en de leuke foto’s tijdens de bijeenkomsten. Dank u wel, koster en helpers, voor het in orde maken van de kerk.

Dank u wel fotoclub Reflex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenkant