terug

 

Vieringen in de Goede week  Klik Hier  (print versie)   of ga naar Niet te missen

 

Adventsviering 16 december om 11 uur. Foto’s Klik hier       tekst klik hier

1ste les Vergeven op 12 februari 2019: Foto’s klik hier

2de les Luisteren op 12 maart 2019  Foto’s klik hier

Liedjes Naamopgaveviering Klik hier

Naamopgaveviering  Foto’ klik hier         tekst klik hier

3de les Danken op 23 april 2019  Foto’s klik hier

 

Vraagje: Zijn er broers of zussen die een instrument bespelen en tijdens de viering een stukje willen spelen?

Neem gerust contact met ons op.

 

Opgepast! De bijeenkomst van 28 mei duurt tot 17.30 uur

 

Kan ik me samen met mijn kind voorbereiden op de eerste communie? Ja zeker.

Bijvoorbeeld met deze 6 vragen om samen al zoekend te beantwoorden.

 Open de volgende link (5 minuten leestijd) 

Mijn kind bereidt zich voor op zijn eerste communie. En ik?

 

Hoe verloopt ook alweer een eucharistie?

Je bent uitgenodigd voor de communie van een nichtje, maar weet niet meer wat je moet zeggen of doen in de eucharistie.

Lees en je bent helemaal mee. Klik hier

 

Liedjesteksten Eerste Communieviering  klik hier

 

Liedjesteksten om af te printen PDF   klik hier

 

Foto’s Eerste communieviering op Pinksteren

Tekst Eerste communieviering

 

Kalender 2018-2019

 

Dinsdag 6 nov.

Ouderavond

20 u. - 21.30 u.

Dinsdag 27 nov.

Advents catechese

15.30 - 17 u.

Zondag 16 dec.

Adventsviering

11 u. – 12 u.

Dinsdag 12 feb.

Vergeven catechese

15.30 – 17 u.

Dinsdag 12 mar.

Luisteren catechese

15.30 – 17 u

Zondag 17 maart

Naamopgave viering

11 u. – 12 u.

Dinsdag 23 april

Danken catechese

15.30 – 17 u.

Dinsdag 14 mei

Maaltijdvieren catechese

15.30 – 17.30

Dinsdag 28 mei

Repetitie

15.30 – 17.30

Dinsdag 4 juni

Repetitie

15.30 – 17.30

Zondag 9 juni

Eerste communieviering

10.30 u. – 11.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Betekenis Advent Klik hier

 

 

http://www.olvtenpoel.be/EK2018_bestanden/EK_2018_bestanden/image017.jpgAdventsviering 16 december om 11 uur

 

 Beste mama’s en papa’s

 

In onze eerste catechesebijeenkomst rond advent en uitkijken naar Kerstmis hebben we samen liedjes gezongen en een adventskrans gemaakt.

We hebben in de kring verteld dat de wereld nog altijd niet is zoals Jezus en God hem graag hebben. Advent is de tijd om weer dichter bij God en bij elkaar te gaan leven, om de wereld een beetje warmer te maken voor iedereen.

We hebben in de kring verteld over gezinnen en kinderen in armoede, ook héél dicht bij ons in Tienen. In deze periode van het jaar draait het vaak om pakjes en cadeautjes, om feesten...en dat vinden we allemaal heel fijn.

Alleen is dat niet voor alle mensen een even mooie periode, rondkomen is vaak al zo moeilijk, en dan schiet er weinig over voor extraatjes!

Wij willen de kinderen uitnodigen om van hun speelgoed te delen met kinderen die in armoede groot worden.

We vragen ze om een speelgoedje dat nog zo goed als nieuw is, als een mooi cadeautje in te pakken en mee te brengen naar de viering op 16 december 2018 om 11u. Zo willen we hen leren delen van de overvloed aan speelgoed die zij vaak hebben: "met dit mooie speelgoedje van mij kan ik een ander kindje héél gelukkig maken." Het komt dan misschien wel onder iemands kerstboom te liggen!

Wij doen een warme oproep om eens samen met jullie kind(eren) te kijken wat ze kunnen/willen missen?

Kijken wat nog helemaal intact is of bijna nieuw of misschien nog in de verpakking. Er een leuk cadeautje van maken… en meebrengen naar de viering waar iedereen die iets meeheeft dat in onze mand kan leggen. Schrijf je er ook nog even op of het voor een jongen/meisje is en misschien ook welke leeftijd ongeveer?
Vanuit de catechese vertrouwen we al deze geschenkjes dan toe aan “Bezorgd Om Mensen”, zij zorgen dat alles goed terecht komt.

Alvast een hartelijke dank voor jullie medewerking!

 

 

 

AANVRAAGFORMULIER INITIATIESACRAMENTEN KINDEREN MET PRIVACYVERKLARING

UITLEG

1. Dit formulier is een element van de voorbereiding op de initiatiesacramenten.

 

2. Tegelijk bevat dit formulier een privacyverklaring. (Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.)

 

3. Het formulier wordt bewaard in de parochie.

 

4. Pastorale verantwoordelijken worden soms geconfronteerd met een kind dat woont in een nieuw samengesteld gezin, of bij een van de ouders na een echtscheiding. Het gebeurt dat tijdens de voorbereiding spanningen aan het licht komen in verband met de toestemming van een van de natuurlijke ouders. Vanuit de Kerk moet rekening gehouden worden met de burgerlijke wetgeving omtrent de uitoefening van het ouderlijk gezag. In België oefenen beide natuurlijke ouders van een minderjarige gezamenlijk het ouderlijk gezag uit, ook al zijn ze niet gehuwd en ook al leven ze niet (meer) samen. Bij fundamentele beslissingen over de opvoeding, waaronder godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes, is de instemming nodig van beide ouders. De pastorale verantwoordelijken mogen er in principe van uitgaan dat deze instemming aanwezig is, ook als de aanvraag gebeurt door slechts één van de natuurlijke ouders van het kind. Tijdens het pastorale gesprek in voorbereiding van de Eerste communie/vormsel zullen zij de vraag stellen naar het akkoord van de afwezige partner, maar zij moeten zelf daarnaar geen onderzoek instellen.

 

Tijdens de 1ste ouderavond op 6 november van 20u. tot 21.30 u. in de kerk zal u gevraagd worden dit formulier in te vullen voor de Eerste Communie. Indien er maar 1 van beide ouders aanwezig is moet de andere ouder het formulier achteraf tekenen en terug inleveren.

Op de ouderavond zullen de formulieren uitgedeeld worden. U mag natuurlijk het formulier downloaden en reeds invullen.

Zonder dit getekend formulier kan uw kind niet tot de Eerste Communie toegelaten worden.

 

Klik hier voor het formulier

 

 

 

LIED]ES EERSTE COMMUNIE 2019

 

Klik hier voor de gezongen versie


Goedemorgen, welkom allemaal
Ik met mijn en jij met jouw verhaal
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn.


God, ik vraag U, kom in onze kring,
wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met Uw verhaal,
verteld in mensentaal.

_______________________

Heer, het spijt mij van elke kleine fout.
Heer, vergeef mij, ik weet dat U van mij houdt.

_______________________

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Woord van God, tot ieder gesproken.
Dat wij samen zingend verstaan:
‘t woord van God tot ieder gesproken. Alleluia.


Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Levend brood voor allen gebroken.
Om de weg ten einde te gaan:
't levend brood voor allen gebroken. Alleluia.


Alleluia, alleluja, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Rijk van God, vandaag reeds ontloken.
Al is ver en moeilijk de baan:
‘t Rijk van God, vandaag reeds ontloken. Alleluia.

_______________________

Wij geloven dat het kan,
een mooie wereld, mooie wereld.
Wij geloven dat het kan,
een wereld vol van houden van!

 

_______________________

Op het laatste avondmaal,
sprak Jezus tot ons allemaal:
Ik breek mij hier in wijn en brood,
Ik smeek je word mijn deel genoot.
Breek je geef je helemaal,
zo wordt dit laatste avondmaal
een sprankelend levend nieuw begin
en ‘t geeft je leven veel meer zin.


Op het feestelijk heilig maal,
Breekt Jezus zich voor ons totaal.
Hij doet ons voor hoe het wel moet,
Hij heeft van ons nog veel te goed...
Breek je, geef je helemaal,
en doe het voort steeds in zijn naam,
zo wordt dat laatste avondmaal
een opdracht voor ons allemaal!

_______________________

 

Klik hier voor de gezongen versie

 

Een duim voor jou, een duim voor mij
Een duim voor Jezus er nog bij!
Hij is nu heel diep in mijn hart.
Ik dank voor deze nieuwe start !


We vierden feest dicht bij de Heer.
We werden vrienden, meer en meer.
Met alle mensen hier tesaam
doen we nu verder in Zijn naam!


Dag goede God, we vonden 't fijn
om hier zo dicht bij jou te zijn!
Je geeft ons kracht en steeds weer moed.
Jij blijft de beste vriend, voorgoed!


We voelen ons heel erg tevree
want Jezus gaat nu met ons mee!
We tov'ren onze breedste lach;
bedankt voor zo'n kei-toffe dag

_______________________

 

Bovenkant

 

 

Uitnodiging voor de ouderavond op 6 november

 

Beste ouders

 

Op dinsdag 6 november 2018 nodigen wij u uit op de algemene ouderavond voor de Eerste Communie. Deze heeft plaats in de kerk op de Grote Markt van 20 u. tot 21.30 uur.

 

Tijdens deze bijeenkomst vertellen we u wat de Eerste Communiecatechese voor onze parochie betekent en hoe wij met uw kind op weg gaan naar de viering op Pinksteren.

Naast alle nodige uitleg en praktische info, krijgt u van ons een memo (kalender) met daarop alle gegevens over de catechesebijeenkomsten, de repetities en de speciale vieringen.

 

We willen eveneens enkele administratieve dingen in orde brengen die avond. Zo vragen we u alvast het bedrag van € 25 als deelname in de kosten (materiaal voor de catechese, foto’s van de communieviering).

U kan dit overschrijven op rekening IBAN  BE62 2307 0869 5861

                t.n.v. Dirk Wijnants-eerste communie

                Delportestraat 77/1 – 3300 Tienen

                met vermelding van de naam van het kind

 

Deze infoavond is onmisbaar om helemaal op de hoogte te zijn voor de Eerste communie van uw kind. Wij hopen dat minstens één ouder aanwezig kan zijn.

 

Wij doen ook een oproep: wie graag zou willen helpen als catechist, of met de voorbereiding van de vieringen, heten we hartelijk welkom. We zoeken ook mensen die een instrument bespelen om zoals elk jaar een orkestje te vormen om tijdens de viering de zang te begeleiden. Het is een enige mogelijkheid om nog nauwer betrokken te worden bij de Eerste Communie van uw kind.

 

 

Met vriendelijke groet,

Agnes, Betty, Inge, Marleen, Ria, en Carine de catechisten

 

Dirk Wijnants

Administratie

 

PS. Indien u deze uitnodiging niet per e-mail hebt gekregen, en u heeft een e-mailadres, gelieve dit dan te laten weten aan  1stecommunie@olvtenpoel.be

Wij gebruiken de mogelijkheden van de informatica om u beter op de hoogte te houden van de catechese en herinneringen te sturen wanneer het catechese is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenkant