terug

 

Formulier inschrijving klik hier

Agenda printversie   Klik hier

          Version française

 

advents-bijeenkomst(klik hier)     Foto’s Adventsviering 14 december      Tekst Adventsviering    

1ste les 10 februari      2de les 10 maart     Naamopgaveviering 22 maart        3de les 31 maart          

Les Maaltijdvieren 21 april          2de repetitie     EK viering 24 mei 2015      EK viering 24 mei 2015 b

 

Liedjes     TIPS         Onze oren  (RECTO-VERSO afdrukken en dan vouwen)  Boekje ARK van Noach          

 

Wij danken allen die een bijdrage gegeven hebben ter nagedachtenis van Jesse en ten voordele van http://kidfonds.be/  . De opbrengst was 255 euro.

Het KID Fonds wil de zorg voor kinderen met een primaire immuundeficiëntie (PID) vebeteren door:

-de ziekte meer bekend te maken bij de eerstelijnsgezondheidszorg, met het oog op een tijdige diagnose

-informatie op maat aan te bieden aan de patiëntjes, hun ouders en hun bredere omgeving

-wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen dat bijdraagt tot de kennis van de meer dan 250 verschillende PID’s

Het Fonds werd opgericht in april 2014 door Prof. Dr. Isabelle Meyts van de afdeling kinderimmuundeficiënties van het UZ Leuven, in samenwerking met de rector en de algemeen beheerder van de KU Leuven. Het Fonds maakt deel uit van het Leuvens Universiteitsfonds.

 

Datums van de bijeenkomsten, vieringen en Ouderavond

 

ouderavond

donderdag 6 november 2014

20u

kerk**

advents-bijeenkomst:

dinsdag 25 november 2014,

15.30u tot 17u

kerk**

Adventsviering

(over Advent)

Wij willen de kinderen uitnodigen om van hun speelgoed te delen met kinderen die in armoede groot worden.

zondag 14 december 2014

 

We vragen ze om een speelgoedje dat nog zo goed als nieuw is, als een mooi cadeautje in te pakken en mee te brengen naar de viering

11 u

kerk**

eerste bijeenkomst-luisteren

dinsdag 10 februari 2015

15.30u tot 17u

PC *

tweede bijeenkomst-vergeven

dinsdag 10 maart 2015

15.30u tot 17u

PC*

naamopgave

zondag 22 maart 2015 opgepast

nieuwe datum !!!!

11 u

kerk**

derde bijeenkomst-danken

dinsdag 31 maart 2015

15.30u tot 17u

PC*

vierde bijeenkomst-maaltijd vieren

dinsdag 21 april 2015

15.30u tot 17.30u

kerk**

eerste repetitie

dinsdag 12 mei 2015

15.30u tot 17.30u

kerk**

tweede repetitie

dinsdag 19 mei 2015

15.30u tot 17.30u

kerk**

ouder-infomoment na 2e repetitie + uitdelen albes

dinsdag 19 mei 2015

17.30u

kerk**

Pinksteren, eerste communieviering

Zondag 24 mei 2015

10u

kerk**

 

* Parochiecentrum Oude Vestenstraat 6  3300 Tienen

**Kerk Grote Markt Tienen

 

Praktisch voor de viering zelf:

F Kom goed op tijd, niet voor 9u30 maar ook niet na 9u50, het is voor iedereen en in het bijzonder voor de kinderen prettig als we tijdig en rustig kunnen beginnen.

 

F Petten, hoedjes, handschoentjes, tasjes en nieuwe uurwerken die beginnen muziek te maken enz. GSM's dit alles leidt het kind af en stoort de anderen. Deze dingen blijven tijdens de viering bij de ouders.

 

F Er is een fotograaf  die van elk kind en de viering foto's maakt. Deze foto’s worden op een cd-rom gezet die u later kan afhalen in de winkel (Proximus Fotomarkt Selexion Leuvensestraat 34 Tienen).

Deze CD-rom is reeds betaald.

Wij vragen u dus geen foto’s te maken tijdens de viering, zo u dit wenst kan er achteraf wel gefotografeerd worden in de kerk. Iemand die toch probeert foto’s te nemen zal verzocht worden daarmee te stoppen, het werkt erg storend als er van elk kind een fotograaf zou in de weer zijn…

 

F Voor de plaatsen van de kinderen:  deze zitten vooraan in groep samen

 

F Voor de ouders: er worden blokken voorzien voor ouders en evt zussen en broers, deze zullen duidelijk aangeduid worden, de rest vd familie mag elders in de kerk plaatsnemen, op tijd komen is de boodschap!! Het is niet de bedoeling dat de hele familie in die blokken gaat plaatsnemen, maar 5 min voor de aanvang vd viering kunnen lege plaatsen worden ingenomen. Mogen we ook vragen om goed aan te sluiten, dan is het ook makkelijk voor alle mensen...en moeten ze niet tussenin wringen!

 

F Bij het communiegaan zullen eerst de kinderen komen en dan de andere mensen die dit wensen. Niemand moet zich hiertoe verplicht voelen. Als men beslist te communiceren gelieve dat dan correct te doen. We willen dit ook rustig laten verlopen en een voorbeeld zijn voor onze kinderen

 

F  GSM uitzetten aub

 

 

 

Beste ouders en eerste communicantjes

image003We hebben niet zo'n goed nieuws. De firma waar we onze alben huren is over kop gegaan.

We hebben dit pas vernomen toen we onze bestelling wilden plaatsen. Vandaar deze late boodschap naar jullie toe. We hebben een alternatief gezocht maar niet gevonden.

Dit betekent het stopzetten van een jarenlange mooie traditie. Allemaal gelijk vieren, dat was de boodschap die erachter zat. We willen dit ook zo verder zetten.

De kleren die u gekocht hebt zijn natuurlijk fijn om te dragen die dag. Jezus houdt van alle kinderen, gelijk hoe ze gekleed gaan!

We willen absoluut vermijden dat die dag een showdag wordt!

We hopen dat jullie begrip kunnen opbrengen voor de situatie.

Het bedrag zal jullie uiteraard terugbetaald worden.

 

 

 

Indien u een bewijs van de Eerste communie nodig hebt voor het werk gelieve dit te vragen per mail op 1stecommunie@olvtenpoel.be

U kan dit dan meenemen op dinsdag 19 mei.

 

Wij kwamen dinsdag de eerste keer samen en hebben met de kinderen gezongen en verteld over 'luisteren'. De kinderen hebben enthousiast meegedaan! 
We vertelden al een stukje van het verhaal van Noach, het thema van dit jaar. De kinderen kregen hun mapje mee (dat ze telkens moeten terug meebrengen) met daarin de tekst van de liedjes en een ganzenbordspel om samen thuis te spelen over 'luisteren' met je oren čn vooral met je hart. Veel plezier!

Bij de adventsviering hebben er zich ouders aangeboden om de liedjes muzikaal te begeleiden bij de viering van de naamopgave en de eerste communie, wij hebben echter geen namen genoteerd en willen u vragen of u opnieuw met ons contact wil opnemen?
Mailen of bellen naar: inge.schodts@scarlet.be 0477 24 17 44

Met vriendelijke groeten,
tot de volgende bijeenkomst op 10 maart 2015,

het catecheseteam

 

 

UW BIJDRAGE IN DE KOSTEN

- 50 euro: lesmateriaal en CD met foto’s van de viering, huur van de albe (witte paterskleed)

U kan dit overschrijven op rekening:

 IBAN  BE62 2307 0869 5861

t.n.v. Dirk Wijnants-1ste communie

Delportestraat 34 – 3300 Tienen

met vermelding van de naam v/h kind

Indien vragen hierover of een probleem, neem contact met:

          Email 1stecommunie@olvtenpoel.be

          GSM. 0497/933314

 

Zie ginds komt Gods droom 

(op melodie van: Zie ginds komt de stoomboot)

Zie ginds komt Gods droom al,
weer iets dichterbij,
in woorden en klank
maar daar blijft het niet bij.
Straks zie je ons wroeten,
we pogen steeds weer
die droom waar te maken,
en ‘t lukt min of meer.

De Sint is gekomen
en riep ons weer toe:
blijf samen geloven,
hou stand, word niet moe,
Heb oog voor het kleine,
in jou en in mij,
dan rijdt God niet stilletjes
ons hartje voorbij.


De Sint was weer bij ons
hij roept ons weer toe:
blijf samen geloven,
hou stand, word niet moe,
Durf delen je mantel,
en warm je bij mij,
dan rijdt God niet stilletjes
ons hartje voorbij.

 

 

Onze Vader

Onze Vader in de hemel

geheiligd zij uw naam.

 

Laat uw Rijk van liefde komen

doe ons steeds uw wil verstaan.

Laat uw Rijk van liefde komen

doe ons steeds uw wil verstaan.

 

Geef ons brood om van te leven

en vergeef ons onze schuld

 

Leid ons nimmer in bekoring

maar verlos ons van het kwaad.

Leid ons nimmer in bekoring

maar verlos ons van het kwaad.

 

 

Onze namen

Onze namen zijn veel meer dan

letters zomaar wat bijeen

want toen letters samenkwamen

was mijn naam voor mij alleen.

 

Onze namen zijn veel meer dan

letters zomaar wat bijeen

want die letters vormen samen

wie we zijn voor iedereen.

 

Onze namen zijn veel meer

dan letters zomaar wat bijeen

want die namen vormen samen

wie we zijn voor God alleen.

 

Onze namen zijn veel meer dan

letters zomaar wat bijeen

want wij samen zijn Gods vrienden

en die zijn hier graag bijeen.

 

Onze namen zijn veel meer dan

letters zomaar wat bijeen

en jouw Naam, Heer, kennen wij nu

als de Liefde om ons heen.

 

 

TIPS

BIJEENKOMSTEN IN P.C. De Brug:

steeds op dinsdag na school van 15.30u. tot 17u. (Oude Vestenstraat 6   Tienen)

De kinderen komen rechtstreeks van school met een rij naar de catecheseplaats.

Om 17 uur worden de ouders verwacht in het parochiecentrum. We staan erop dat u de kinderen in het parochiecentrum komt afhalen en dit louter om veiligheidsredenen, als er speciale regelingen zijn wie het kind komt afhalen of dergelijke, dan weten wij dat graag!

Wij doen ons best stipt te eindigen, lukt ons dat niet helemaal, probeer dan even geduld te hebben, we zijn tenslotte met uw kinderen bezig... Anderzijds hebben we graag dat u uw kind toch rond 17 uur komt afhalen, kunt u er niet zijn, dan liefst verwittigen...Gsm nummer kan verkregen worden...

Opgepast: 1ste bijeenkomst is in de kerk, vanaf februari in PC de Brug

 

REPETITIES IN DE KERK:

zelfde systeem maar deze duren tot 17.30u.. Als u de kerk binnenkomt vooraleer de bijeenkomst gedaan is, zet u dan rustig in het midden, zodat de kinderen niet teveel afgeleid zijn...

Na de laatste bijeenkomst worden ook de laatste praktische richtlijnen gegeven en de alben uitgedeeld.

 

 

Indien u nog geen bericht hebt gekregen per email (bevestiging van inschrijving) gelieve dan een mailtje te sturen naar onderstaand email adres. Zo kunnen we u op de hoogte houden.

Uw emailadres zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

 

Hebt u vragen:

Email 1stecommunie@olvtenpoel.be

GSM. 0497/933314

 

 

 

 

 

 

 

Bovenkant