terug

Formulier inschrijving klik hier

 

Agenda: printversie

 

Agenda français: version à imprimer

 

 

Elke 1ste zondag van de maand van 17 tot 18 uur

Zondagavondontmoetingen “Groeien door Ontmoeting in Tienen (GOT)”

Oecumenische samenkomst: zang, gebed en verkondiging van Gods Woord samen met de Rooms Katholieke Kerk, de Tiense Evangelische Kerk, de Eglise Evangélique Shaloom en de Kringwerking Christelijke Normen en Waarden.

flyer     klik hier

 

Adventsviering op 13 december  klik hier    foto’s klik hier

 

1ste Les op 12 januari 2016  foto’s  Klik hier

 

2de Les op 16 februari 2016  foto’s en info Klik hier

 

Naamopgaveviering op 21 februari in de kerk foto’s  Klik hier         en tekst   Klik hier

 

3de les op15 maart foto’s klik hier

 

Maaltijd vieren op 19 april in de kerk foto’s klik hier

 

1ste repetitie op 1 mei in de kerk   klik hier

 

2ste repetitie op 10 mei in de kerk   klik hier

 

Pinksteren 15 mei: Viering klik hier

 

Liedjes teksten klik hier

 

Tekst viering 15 mei  klik hier

 

Tips Klik hier

 

FOTO’S

De foto’s van de viering werden gemaakt door FOCUS FOTO Hennemarkt 5 te Tienen. U heeft recht op 1 foto van de groep, 1 foto van uw kind op het ogenblik van de communie en een foto van uw kind tijdens de viering, wanneer het iets leest of aanbrengt.

Dit kan u kiezen in de winkel. De andere foto’s kan u mits een bijdrage ook verkrijgen, of een vergroting of de foto’s in digitale vorm.

 

 

 

Een laatste woordje voor de ouders:

Lieve mensen, ouders van onze eerstecommunicanten.

 

Onze repetities zitten erop, we zijn klaar voor zondag!

 

Voor we de praktische zaken nog even met jullie doornemen willen we tijd maken om even te bezinnen en in eigen hart te kijken bij de volgende zaken:

 

We vinden het moeilijk dat we dit moeten doen, maar Eerste Communie is een engagement, van ons naar jullie kinderen toe maar zeker ook van jullie zelf!

 

We weten ook dat wat we gaan zeggen zeker niet voor iedereen geldt maar laat elkeen dat voor zichzelf uitmaken.

We hebben als ouders een heel belangrijke en mooie voorbeeldfunctie voor onze kinderen. Zij zijn niet gewoon om in een kerkgebouw te komen en weten niet altijd goed hoe er zich te gedragen, dit hebben wij echter de voorbije vieringen jammer genoeg ook vastgesteld bij ouders...

 

We willen dan ook vragen om de GSM niet alleen uit of tenminste op stil te zetten, maar hem ook in de kerk niet boven te halen om je facebook of foto's of gelijk wat te bekijken.

 

Kauwgom hoort niet gebruikt te worden in de kerk.

 

Een viering is ook geen babbeluurtje, er is tijd genoeg voor en na, maar niet tijdens.

Er wordt niet gefotografeerd tijdens de viering. Zeg dit ook tegen de familie.

 

Samen is het sleutelwoord! Vieren is samen vieren, samen bidden, samen zingen. We werken hard aan een zinvolle viering en doen dat met veel plezier. We zetten zoveel mogelijk teksten in het boekje maar het is teleurstellend als je maar enkele stemmen hoort tijdens het gezamenlijk bidden.

 

We willen vooral zondag een mooie Eerstecommunieviering beleven, waar de kinderen al heel erg hun best voor deden en dat dan ook zullen doen! en waar we dan als ouders ook ons steentje kunnen bijdragen door samen met hen en de andere aanwezigen samen te bidden en te vieren.

 

We danken jullie alvast voor het luisteren!

 

Getuigschrift Eerste communie voor de werkgever: Gelieve dit aan te vragen op info@olvtenpoel.be

Dit zal in de kerk ter beschikking zijn na de viering.

 

Agenda

Datums van bijeenkomsten en vieringen

De Eerste communieviering van 15 mei 2016 is definitief

27 oktober 2015

Ouderavond

20 uur

Kerk**

24 november 2015

Bijeenkomst advent

15u30 tot 17 uur

Kerk**

13 december 2015

Adventsviering

11 uur

Kerk**

12 januari 2016

1ste bijeenkomst LUISTEREN

15u30 tot 17 uur

PC De Brug*

16 februari 2016

2e bijeenkomst VERGEVEN

15u30 tot 17 uur

PC De Brug*

21 februari 2016

Naamopgave

11 uur

Communicantjes aanwezig om 10u30

Kerk**

15 maart 2016

3e bijeenkomst DANKEN

15u30 tot 17 uur

PC De Brug*

19 april 2016

4e bijeenkomst MAALTIJD VIEREN

15u30 tot 17u30

Kerk**

3 mei 2016

1ste repetitie

15u30 tot 17u30

Kerk**

10 mei 2016

2e repetitie

15u30 tot 17u30

17u30 Oudercontact

Kerk**

15 mei 2016 PINKSTEREN

EERSTE COMMUNIE

10 uur

Aankomen tussen 9u30 en 9u45

Kerk**

Parkeren op het ceremonieplein

* Parochiecentrum Oude Vestenstraat 6  3300 Tienen

**Kerk Grote Markt Tienen

 

Gelieve steeds in de schoolagenda van uw kind te noteren dat het mee met de rij van de catechese mag.

 

UW BIJDRAGE IN DE KOSTEN

- 25 euro: lesmateriaal en foto’s van de viering, U kan dit overschrijven op rekening:

 IBAN BE62 2307 0869 5861

t.n.v. Dirk Wijnants-1ste communie

met vermelding van de naam v/h kind

Indien uw kind NIET gedoopt is in onze parochie vragen wij u ons een afschrift van het doopsel te bezorgen.

 

 

LIEDJES TEKSTEN

 

 

Héhé kom erbij

 

Alle mensen samen

 

Leg je netten aan de kant

 

Een duim voor Jezus

 

Zie ginds komt Gods droom 

(op melodie van: Zie ginds komt de stoomboot)

Zie ginds komt Gods droom al,
weer iets dichterbij,
in woorden en klank
maar daar blijft het niet bij.
Straks zie je ons wroeten,
we pogen steeds weer
die droom waar te maken,
en ‘t lukt min of meer.

De Sint is gekomen
en riep ons weer toe:
blijf samen geloven,
hou stand, word niet moe,
Heb oog voor het kleine,
in jou en in mij,
dan rijdt God niet stilletjes
ons hartje voorbij.


De Sint was weer bij ons
hij roept ons weer toe:
blijf samen geloven,
hou stand, word niet moe,
Durf delen je mantel,
en warm je bij mij,
dan rijdt God niet stilletjes
ons hartje voorbij.

 

 

Onze Vader

Onze Vader in de hemel

geheiligd zij uw naam.

 

Laat uw Rijk van liefde komen

doe ons steeds uw wil verstaan.

Laat uw Rijk van liefde komen

doe ons steeds uw wil verstaan.

 

Geef ons brood om van te leven

en vergeef ons onze schuld

 

Leid ons nimmer in bekoring

maar verlos ons van het kwaad.

Leid ons nimmer in bekoring

maar verlos ons van het kwaad.

 

 

Onze namen

Onze namen zijn veel meer dan

letters zomaar wat bijeen

want toen letters samenkwamen

was mijn naam voor mij alleen.

 

Onze namen zijn veel meer dan

letters zomaar wat bijeen

want die letters vormen samen

wie we zijn voor iedereen.

 

Onze namen zijn veel meer

dan letters zomaar wat bijeen

want die namen vormen samen

wie we zijn voor God alleen.

 

Onze namen zijn veel meer dan

letters zomaar wat bijeen

want wij samen zijn Gods vrienden

en die zijn hier graag bijeen.

 

Onze namen zijn veel meer dan

letters zomaar wat bijeen

en jouw Naam, Heer, kennen wij nu

als de Liefde om ons heen.

 

Zeg me je naam, duizend keren

Refrein 2X

Zeg me je naam, duizend keren

Zeg me je naam, zeg me je naam

 

1. Zonder naam besta je niet

en ben je niets, vertel nou eens iets.

 

2. Ik ga je zeggen hoe je heet

ja hoe je heet, tot ieder het weet.

 

3. ‘k Zet je naam in stad en land,

in stad en land, hij staat in Gods hand

 

 

JEZUS DIE LANGS HET WATER LIEP….

(bewerking voor eerste communiecanten)

 

1.Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep…  

Om zonder veel te praten, hun boten te verlaten…  

Hij komt vandaag bij ons voorbij,   

Hij roept ook ons, roept jou en mij…  

Om verder nu te varen met God, de goede Vader…

 

2. Jezus is ook mijn beste Vriend,    

Hij komt vandaag voor ieder kind :     

om in je hart te wonen…    

Hoe zullen wij dat tonen ?    

Door vriend te zijn voor iedereen…    

van nu af aan zijn we niet alleen…    

met Jezus in ons leven ...

zullen wij vriendschap geven !

 

 

 

TIPS

BIJEENKOMSTEN IN P.C. De Brug:

steeds op dinsdag na school van 15.30u. tot 17u. (Oude Vestenstraat 6   Tienen)

De kinderen komen rechtstreeks van school met een rij naar de catecheseplaats.

Om 17 uur worden de ouders verwacht in het parochiecentrum. We staan erop dat u

de kinderen in het parochiecentrum komt afhalen en dit louter om veiligheidsredenen. Als er speciale regelingen zijn wie het kind komt afhalen of dergelijke, dan weten wij dat graag!

Wij doen ons best stipt te eindigen. Lukt ons dat niet helemaal, probeer dan even geduld te hebben, we zijn tenslotte met uw kinderen bezig...

Anderzijds hebben we graag dat u uw kind toch rond 17 uur komt afhalen. Kunt u er niet zijn, dan liefst verwittigen...Gsm 0497/933314

REPETITIES IN DE KERK:

Zelfde system, maar deze duren tot 17.30u.. Als u de kerk binnenkomt vooraleer de bijeenkomst gedaan is, zet u dan rustig in het midden, zodat de kinderen niet teveel afgeleid zijn...

Na de laatste bijeenkomst worden ook de laatste praktische richtlijnen gegeven.

 

 

 

 

 

 

 

Bovenkant